Нашите Цели

Професионално ниво

Издигане на професионалното ниво на консултантите, заети в „екзекютив сърч”

Етични правила

Налагане на етични правила и кодекс на професията в България

Имидж на професията

Утвърждаване на имиджа на професията на консултанта по директно привличане на мениджъри и специалисти

Информиране и образоване

Информиране и образоване на страните в процеса по „екзекютив сърч”, както и на широката общественост и публичната администрация

Проучване на пазара

Създаване на снимка на пазара и прогнозиране на неговото развитие

Лобиране

Лобиране със законни средства за усъвършенстване на законодателната рамка, засягаща дейността

Екзекютив сърч Анализи

Кои сектори се обръщат най-често към агенции за привличане на топ мениджъри?

Технологичният сектор отбелязва значителен ръст по отношение на средствата, отделени за ползване на професионални услуги при привличането на мениджърски талант.

Виж повече
Анализ: Гладът за квалифицирани кадри в производството продъжлава

Българската Екзекютив Сърч Асоциация (БЕСА) публикува анализа на резултатите в ползването на executive search услуга (търсене и намиране на висококвалифицирани кадри – бел.ред.) за 2018 година.

Виж повече

БЕСА Членове

БЕСА е професионална организация, която приема нови членове с цел защита на интересите на цялата общност

Членство в БЕСА

БЕСА е професионална организация, която приема нови членове с цел защита на интересите на цялата общност

Членство в БЕСА
ГОРЕ