За нас

Обединени за по-високо качество

Кои сме ние

Научете повече за нас.

Българската Екзекютив Сърч Асоциация (БЕСА) е професионална организация на консултантите по намиране и привличане на висш мениджърски персонал в България, които се обединяват за въвеждането на етични стандарти на българския пазар и издигане на професионалното ниво на сектора.
Асоцияцията е създадена в началото на 2011г. с идеята да обединява и представлява компаниите, които предлагат Екзекютив Сърч в България.

БЕСА се ползва от подкрепата от международната Асоциация на еxecutive search консултантите (AESC).

Нашите Цели

Професионално ниво

Издигане на професионалното ниво на консултантите, заети в „екзекютив сърч”

Етични правила

Налагане на етични правила и кодекс на професията в България

Имидж на професията

Утвърждаване на имиджа на професията на консултанта по директно привличане на мениджъри и специалисти

Информиране и образоване

Информиране и образоване на страните в процеса по „екзекютив сърч”, както и на широката общественост и публичната администрация

Проучване на пазара

Създаване на снимка на пазара и прогнозиране на неговото развитие

Лобиране

Лобиране със законни средства за усъвършенстване на законодателната рамка, засягаща дейността

Обединени за по-високо качество

Устав на БЕСА

Устройство и начин на работа на Българска Асоциация за Екзекютив Сърч

Вътрешни правила

Гаранция за повишаване на професионализма на своите членове

Професионални стандарти

Препоръки, защита на данните, етичен кодекс и харта на клиента

Членство в БЕСА

БЕСА е професионална организация, която приема нови членове с цел защита на интересите на цялата общност

Членство в БЕСА
ГОРЕ